Променят правилата за прием в математическа паралелка в 5 клас

ПМГИма промяна в регламента за прием след 4 клас в профилираната паралелка за деца с изявени заложби в областта на математиката, съобщи директорът на Природоматематическа гимназия. Със свое решение педагогическият съвет на учебното заведение е селектирал четири математически състезания, с резултатите от които децата ще могат да кандидатстват в пети клас. Две от тях вече са преминали, но третото ще се проведе на 14 май. Това е състезанието за четвъртокласници „Питагор“, което е безплатно, а заявления за участие се приемат от днес. За учебната 2017/2018 приемът в математически гимназии след 4 клас е част от държавния план-прием и следва строги изисквания. Балът ще се образува от оценката по математика от националното външно оценяване и средният успех от свидетелството за завършен 4 клас. Освен това, педагогическите съвети на отделните училища взимат решение с резултатите от кои състезания децата ще могат да кандидатстват. Подробности очаквайте във Вечерния обзор в 19.00 часа.