Тестват сирените за ранно предупрждение от понеделник до петък

сирениСирените за тревога ще бъдат тествани в градовете на територията на област Перник. Това ще стане от 15 до 19 май 2017 г.,когато Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ ще проведе пробите на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. От МВР призовават херничани да запазят спокойствие. Тренировката се извършва с цел проверка на готовността на сиреннооповестителната система, и в изпълнение на изискванията на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Сиренната система ще бъде задействана чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата, съобщиха от МВР. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация. Тренировката се извършва за проверка на техническото състояние на националната система и обучение на населението.