21 акта за трудови нарушения са съставили от Инспекцията по труда през април

ВиК21 акта за нарушения на трудовото законодателство са съставили служителите на Инспекцията по труда през месец април. Продължават случаите на работа без трудов договор и без лични предпазни средства, алармират контролните органи. 91 проверки за спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са извършили инспекторите през месец април. Служителите са инспектирали строително-монтажни обекти, рискови производства и дейности, предприятия с дейности, оказващи съществено влияние върху нивото на трудовия травматизъм, обекти в отрасъл растениевъдство, проверки за недеклариран труд и условия на труд на уязвими групи, фирми, извършващи товарни превози в Европейския съюз. Констатирани са 383 нарушения. Какво още са установили инспекторите – във Вечерния обзор в 19.00 часа.