3 000 трънчани отишли на първия панаир в Пловдив

ТрънТази есен се навършат 125 години от първото търговско изложение в Пловдив. Половината от павилионите за панаира били построени от трънски майстори строители, а делегацията, потеглила от Знеполе към града под тепетата, наброявала три хиляди души. През делечната 1892 година младата българска държава решава да покаже пред Европа своята жизненост и напредък във всички области на земеделието и икономиката си. С тази цел се организира и провежда първото изложение в Пловдив. И точно тогава трънските дюлгери получават национално признание. През 1890 г са поканени 100 трънски майстори зидари ,на които е възложена задача да изградят голяма част от изложбените сгради-павилиони. Трънчани изпълняват строителните работи добросъвестно и професионално.Със своя упорит и квалифициран труд те спомагат за навременното изграждане на павилионите и за по-доброто представяне на България пред чуждите гости. Организатор на това първо изложение е Михалаки Георгиев, виден общественик,белетрист,дипломат. При откриването на панаира той отправя специален поздрав към дюлгерите от трънско. Още за това – в новините в 19.00 часа.