Поставят 151 нови контейнери в Перник

контейнериНови пластмасови контейнери за разделно събиране на отпадъци се поставят на територията на общината. В тях ще се изхвърлят стъкло, хартия, метал и полиетилен. Общината е разтрогнала договора си с предишната фирма, която е била ангажирана с тази дейност, заради неспазване на сроковете за извозване и периодичната подмяна на съдовете. Още в първите часове на акцията по поставянето на новите контейнери са разположени 11 сметосъбирателни съда. Те се намират в централната градска част на Перник, а постепено ще бъде покрита цялата територия на града, чак до периферните квартали. Християн Алексов ,старши експерт по екология в общинската администрация, отговаря именно за разделното събиране на отпадъците. Подробности очаквайте в новините в 19.00 часа.