Децата в яслена възраст в Перник стават все по-малко

детска ясла13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини функционират в област Перник към 31.12.2016 г. Данните бяха изнесени днес от Националния статистически институт. В изследването се посочва, че тези детски заведения разполагат с общо 405 места. В сравнение с предходната година броят им остава без промяна, но местата в тях намаляват с почти един процент. Това означава, че децата в областта стават по-малко. В градовете детските ясли са 12 на брой със 385 места, а в селата – само 1 и в нея има 20 места. В община Перник се намират 10 ясли, които могат да поемат 349 деца. В общините Брезник и Ковачевци няма функциониращи детски ясли. Осигуреността в област Перник е сравнително ниска – едва 14 на 100 деца до 3-годишна възраст могат да посещават ясли. Средно за страната на всеки 100 деца на ясли ходят 16 деца. В областта най-добър обхват има в община Земен, където половината деца са в яслите. В община Радомир обаче едва 5 от всеки 100 деца до 3-годишна възраст имат възможност да посещават ясли. През 2016 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи към ДГ в област Перник са постъпили 367 деца или с 10.3% по-малко от предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитаване остават 360 деца (табл. 2), от тях момчета са 188 и 172 момичета. В сравнение с 2015 г. броят на децата в детски ясли към 31.12.2016 г. намалява с 1.4%, при регистрирано увеличение за страната с 2.0%.
Към края на 2016 г. в детските ясли в областта работят 96 медицински и други специалисти, почти 90 на сто – в община Перник. 53 са медицинските сестри, които се грижат за децата, а в отглеждането им помагат 41 души немедицински персонал. В сравнение с 2015 г. в детските ясли работещите на трудов договор са с 4.0% по-малко.