Предприемат спешни мерки за чистотата на въздуха у нас

мръсен въздухЗапочват активните мерки срещу замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици. Три министерства ще направят работна група, която да очертае общите мерки. Това са Министерствата на околната среда и водите, на Вътрешните работи и на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В работната група ще влязат по няколко представители на трите ведомства. Целта е да бъде изработена цялостна концепция за намаляване на фините прахови частици в страната. Ще се работи за по-чиста околна среда във всяко едно населено място в страната, а не само в големите градове у нас. На първата среща между представителите на трите министерства бе посочено, че е необходимо контролните органи да бъдат снабдени с газоанализатори и мобилни станции. С тази техника те ще измерват въздуха по места, особено в райони с повишен трафик на автомобили. Ще бъдат засилени проверките за техническата изправност и безопасност на превозните средства. Перник е сред първите пет по замърсеност на въздуха, не само в страната, но и в Евpoпa. Това сочи един от пocлeдните дoклaди нa Изпълнитeлнaтa aгeнция пo oкoлнa cpeдa.