Проверяват дали ядем храни второ качество

храниБългарската агенция по безопасност на храните започна вземането на нови проби от храни от търговски вериги и маркипродукти с цел качествен и сравнителен анализ между предлаганите в България и тези от Западна Европа. Това обявиха от пресцентъра на Агенцията. Инспекциите са продължение на сравнителния анализ за качеството на храни произведени от един и същ производител и предлагани, както на нашия, така и на пазара в различни държави членки на Европейския съюз. След като завърши окончателното вземане на проби от търговската мрежа на България, в Агенцията ще се проведе разширено заседание на работната група за двойствените стандарти, с участието на експерти от БАБХ, Mинистерството на земеделието и външни експерти, която ще уточни вида на изследванията за всеки един продукт и лабораториите, в които ще бъдат извършвани сравнителните анализи. Припомняме, че в периода 23-27 май 2017 година, експерти от БАБХ закупиха проби от три големи търговски вериги, представени на пазара в цяла Европа. От Германия и Австрия са взети общо 31 проби. Подборът на храните е определен по популярност и търсене сред потребителите на дадена храна, като важен елемент при подбора е и това, дали е предпочитана от деца и подрастващи. Обект на изследването са и храни широко рекламирани и разпространявани в по-голяма част от пазара на ЕС. Съгласно проучването и анализа, направени от работната група в Агенцията, бе определено на изпитване да бъдат подложени 6 вида месни продукта, 8 – млечни, 7 различни шоколадови изделия и 7 безалкохолни напитки и плодови сокове, 2 групи храни за бебета и малки деца и 1 вид маргарин. Анализът е провокиран от изнесени от други страни членки на ЕС данни, свързани с установени разлики в качеството на хранителни продукти предлагани на различните пазари.