Подобряват градската среда в Перник по проект

срещаПерник е първата община от 39 в страната , която започва реално строителство по проект на ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Това стана ясно на началната пресконференция по проект „Подобряване на градска среда в град Перник“. В рамките на проекта предстои изпълнението на три обекта – „Благоустрояване на кв.Тева“; „Парк на предизвикателствата в местност Войниковец“ и „Мост над река Струма при ул. Струма“.
Пресконференцията беше открита от кмета Вяра Церовска, която сподели, че днес е много важен ден за Перник, в който се поставя началото на строително монтажните дейности на два от обектите, включени в проекта. Тя представи пред участниците и гостите на пресконференцията какво се предвижда да бъде реализирано.  При първия обект – „Благоустрояване на кв. Тева“, са предвидени дейности по изграждане на пешеходни алеи, площадки за отдих, паркова мебел и озеленяване на междублоковите пространства, включително детски и спортни площадки, както и въвеждане на енергоспестяващо осветление, осигуряване на необходимия брой места за паркиране и създаване на достъпна градска среда както за хора в неравностойно положение, така и за родители с детски колички. Подробности – във Вечерния обзор в 19.00 часа.