Все по-често перничани посещават музеи и библиотеки

Минен музейПрез 2016- та година, единствената функционираща на територията на областта телевизия- “Кракра” е излъчила програми с обща продължителност 2 332 часа. Броят на радиооператорите през изминалата година също остава непроменен в сравнение с предходната, а излъчените 4 378 часа радиопредавания са с 50% по- малко. Данните са от статистическите изследвания на Националния статистически институт в областта на културата. С 40% повече представления са изнесени на сцената на пернишкия театър през изминалата 2016 година, а са ги посетили 19 000 зрители. Това представлява 80% повече от 2015. По- висок е и средният брой хора, гледали едно представление – от 307 души през 2015 те стават 388 през 2016 година. Леко увеличение има и при посещенията в музеите, но повече от половината са били в дните със свободен вход. В сравнение с предходната година обаче, има спад в броя чужденци, които са посетили институциите. Още по темата – гледайте в новините в 19.00 часа.