Приемат касовото изпълнение на бюджет 2016 на сесия през юли

СесияНа 6 юли Общинският съвет в Перник ще се събере на заседание, за да разгледа отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината за 2016-та година. Данните показват, че финансовото състояние на общината е много тежко. От една страна, много от планираните собствени приходи не са събрани, от друга – планът за финансово оздравяване дава положителен ефект. Свиват се дейности, но се запазва нормален ритъм – няма закрити учебни заведения и културни институции. Озадачаващ е фактът, според заместник-председателя Милан Миланов, че общината е успяла да реализира преходен остатък в размер на повече от 1 милион и 500 000 лв. Общинският съвет е постоянно работещ орган и, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, не се разпуска във ваканция. Следващото заседание ще бъде в началото на юли и в момента усилено работят всички комисии, защото ще се разглежда отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Перник за 2016-та. Изключително важен документ, каза Милан Миланов, защото тежкото финансово състояние на общината е известно, а това е първата година от мандата на кметския екип. Още за това – в новините в 19.00 часа.