Обследват енергийната ефективност в две детски градини

детска яслаОсновен ремонт, въвеждане на енергоспестяващи мерки и благоустрояване на дворните пространства на две детски заведения на стойност 1 699 927 лева са дейностите, на които днес в община Перник официално беше даден старт. Проектът е по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“. На финала, от обновената образователна инфраструктура, ще се възползват 217 деца от детска градина „Изворче“ и обединено детско заведение „Миньорче“. Те ще получат своето обучение и възпитание в модерна и комфортна обстановка, съобразена с най-високите стандарти в детското образование. Началото на проекта беше дадено на пресконференция в Община Перник, в която взеха участие и ръководителите на детските заведения. Подробности очаквайте във Вечерния обзор в 19.00 часа.