Нов жп-проект ще бъде реализиран в района на Перник

Среща в областтаЖелезопътна линия София – Македонска граница  ще бъде изградена в следващите години. Част от трасето ще преминава през територията на Перниишка област. В Областната администрация в Перник са депозирани заявления от Държавното Предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура за издаване на актове за публично –държавна собственост, които вече са разгледани от експерти и след проверката на документите, администрацията е издала няколко акта за публично-държавна собственост на терени, намиращи се на територията на общините Перник и Радомир. Към момента са покрити всички необходими изисквания и е сключен договор за проектиране.Среща ЖП Идейният проект ще бъде финансиран с европейски средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020. Общият бюджет на програмата възлиза на 1.9 млрд. евро. Очакваната сума за проектирането на мащабното съоръжение е 13 млн. лв. По дължината на трасето, в районите на населените места ще бъдат изградени шумозаглушителни огради, а извън населените места предпазни мрежи. С цел по-голяма защита и сигурност ще бъде ограничен свободният достъп до гарите, стана ясно на работна среща между областния управител Ирена Соколова и генералният директор на компанията инж. Красимир Папукчийски.