Предлагат училища и детски градини за средищни и защитени

училище брезникОбщинските съвет в Брезник и Трън ще заседават този четвъртък. И двата местни органа за самоуправление ще разгледат докладни, постъпили от кметовете на общините, с които се правят предложения училища и детски градини на територията на двете администрации да придобият статут на защитени и средищни. За Брезник това са Средното училище „Васил Левски“ в града и Основното училище „Христо Смирненски“ в село Ноевци. За Трън предложенията са за Средното училище „Гео Милев“ и Детска градина „Ален Мак“ – и двете в града. Ако съветниците гласуват „за“, тези учебни заведения и детски градини ще бъдат включени в списъците на защитените и средищните през учебната 2017/2018 година, на основание Постановление на Министерския съвет от 29 юни тази година, което ще им осигури допълнително финансиране.