Преместиха контейнерите за смет от Съдебната палата

контейнериСъдовете за смесен битови отпадъци и контейнерите за разделно събиране, намиращи се на ул. „ Отец Паисий“, в непосредствена близост до Съдебната палата в Перник, вече са преместени. Причината за направената промяна е постъпило от Административен съд Перник писмо, в което се настоява за спазване на съображенията за сигурност. Контейнерите за отпадъци са преместени от сметоизвозващите фирми и са поставени на територията на новоизградения паркинг зад съдебната институция. От Общинската администрация призовават всички перничани да изхвърлят битовите си отпадъци на новите и предназначените за това места. Към момента в града няма оплаквания от нередовно изхвърляне на битовите отпадъци. В центъра контейнерите се почистват и извозват ежедневно, както е заложено по договор, а в селата и в кварталите, в зависимост от броя на населението, два или три пъти седмично.