Свеждат до минимум авариите по електропреносната мрежа

термокамериКамери за термовизионно наблюдение за заснемане от разстояние на съоръженията са осигурили от ЧЕЗ, за да сведат до минимум времетраенето на авариите и периодите, в които хората остават без електрозахранване. След оценка на риска съоръженията ще бъдат своевременно ремонтирани. Това съобщи на среща при областния управител Петър Ганчев, регионален мениджър „Експлоатация и поддържане“. През летния сезон дружеството продължава да изнася електромерни табла на имотни граници във вилните зони.Подробности за това, защо се предприемат тези мерки, във Вечерния обзор в 19.00 часа.