Деца от Центъра за ранно развитие разгледаха столичния зоопарк

зоопарк23 деца на възраст до 7 години от „Центъра за ранно детско развитие“ в Перник, придружавани от своите възпитатели и родители, посетиха столичния зоопарк и се забавляваха на атракционите там. За всяко едно от тези деца Жени ГЕРБ приготвиха пакети с подаръци.
Децата разгледаха животните и се разходиха из цветните алеи на зоологическата градина в София се върнаха заредни с хубави спомени от екскурзията. „Центърът за ранно детско развитие“ създава и предоставя услуги за ранна интервенция на уврежданията; индивидуална педагогическа подкрепа; предоставяне на психологическа подкрепа, семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители; подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията; допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище на деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и семействата им и бъдещи родители, живеещи на територията на община Перник.
Проектът е със 100% безвъзмездна финансова помощ и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.