Кирил Леонов внася искане по казуса с разполовената детска градина

Кирил ЛеоновПредседателят на групата съветници от „БСП и коалиция“ Кирил Леонов внася искане до кмета на Перник Вяра Церовска за предоставяне на всички документи, свързани с отдаването под наем на сградата и строително ремонтните дейности, които се провеждат в момента на територията на детското заведение.
В документа Леонов посочва, че настоява да получи договори, анекси, заповеди, документация от проведената тръжна или конкурсна процедура по предоставянето под наем, приемо – предавателни протоколи и други, както и всички документи, удостоверяващи осъществяваните строително – монтажни и/или строително – ремонтни дейности / строително разрешение, протоколи от строителството, договор с изпълнителя на дейностите, удостоверение за въвеждане в експлоатация и др. като се позовава на законово основание за това.
Припомняме, че в края на миналата седмица Леонов се срещна на място с недоволни родители, които заявиха, че ако сградата остане разделена на две половини – реновирана и нереновирана, децата от филиала на общинската детска градина ще бъдат дискриминирани. Леонов пое ангажимент да настоява за частичен ремонт и на другата част, така че да се осигурят нормални условия за всички деца.