НАП съобщава по телефона колко данъци дължим

НАПНАП ще може да предоставя данъчно-осигурителна информация на клиентите си, които притежават персонален идентификационен код (ПИК) и по телефона чрез колцентъра си. На практика това означава, че гражданите и фирмите с ПИК ще могат да получават информация за своите данъчни и осигурителни задължения по още един начин, не само онлайн – с ПИК или електронен подпис и в офисите на Агенцията, но и по телефона, след като се идентифицират със своя ПИК, съобщиха от ведомството.

До сега нямаше такава възможност, но последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс дадоха възможност на НАП да предложи новата услуга. Очаква се Агенцията да въведе проверката за данъци и осигуровки по телефона в близките месеци. Разпоредбите на данъчния кодекс дават 6 месечен срок, в който да се уреди реда и начина за прилагането им.

Статистиката на информационния център сочи още, че пропуснатите обаждания в работно време са под 5 %, а доволните от получената информация от служителите на НАП са над 90 %. Средната продължителност на телефонните разговори е 4 минути. Колцентърът на НАП приема също и сигнали за неиздаване на касови бележки и други данъчни и осигурителни нарушения.