Уникална машина за поддръжка на трева пристигна в Перник

машини на стадионаПълен комплект машини за обработване на спортните терени в община Перник вече са доставени в Спортен комплекс „Миньор“, съобщи зам.-кметът на Перник Денислав Захариев. Днес в негово присъствие беше приета и последната машина за обработка на терените с изкуствена трева. Съоръжението е първото от своя клас, внесено в България. С него теренът се почиства, а при необходимост се разстилат гранули, които поддържат изкуствената трева в добро състояние. Машината беше изпробана в залата за тренировки в ново ремонтираната сграда на стадиона в Перник. С нея ще се обработват и терените на игрището „Звезда“ в кв. „Димова махала“, както и останалите 9 открити спортни площадки в града. четири от тях ще влязат в експлоатация в края на седмицата. Всичките се използват безвъзмездно. Наем се плаща само за терена над плажа в парка и предстои неговото обновяване.
Другите три машини вече бяха доставени на стадиона. Те са за косене на тревата на терена, за отстраняване на мъртви тревни участъци и за наторяване. Общата стойност на съоръженията е малко под 66 хиляди лева. Разходът е предвиден в поименния списък за капиталовите разходи със сумата от 72 хиляди лева.
В момента се довършва ремонтът на задната фасада на сградата на стадиона с допълнително отпуснати от спортното министерство 50 хиляди лева за целта.