Отпускат извънредна субсидия за животновъдите у нас

животновъдиДържавен фонд „Земеделие“ изплати близо 11 млн. лева по Схемите за извънредна помощ на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството. Средствата са осигурени от националния бюджет и от бюджета на ЕС. Изплатените суми са изчислени на база на ставките, определени от министъра на земеделието, храните и горите, а крайният срок за предоставяне на помощта е 01 септември 2017 г. Извънредното подпомагане е разпределено между 17 723 животновъди, сред тях има и такива, субсидирани по повече от една схема. Подкрепата се предоставя въз основа на броя животни, одобрени за подпомагане по съответната схема и съгласно указанията, утвърдени през октомври 2016 от ресорния министър.