Ремонтираха малкия салон в ОУ“Св.Ив.Рилски“

основно училищеМалкият физкултурен салон в Основното училище “Св. Иван Рилски” в Перник е напълно готов да посрещне децата на 15 септември. Материалната база в учебното заведение се обновява непрекъснато, за да бъдат създадени условия за нормалното протичане на учебния процес, в който участват 1100 ученици. Реновирано е и административното крило на училището. Спортните занимания досега се провеждаха във физкултурния салон в двора. Там в часовете по физическо възпитание и спорт влизаха учениците от Основното училище “Св. Иван Рилски” и Природо-математическата гимназия. Това е най- натовареният център в училищната база, който се посещава от над 1000 ученици. От новата учебна година възпитаниците на основното училище вече ще ползват и малкия салон, който се намира в сградата на учебното заведение Още за това гледайте във Вечерния ни обзор в 19.00 часа.