Отлична оценка за пернишката многопрофилна болница

БолницаАкредитацията на Многопрофилната болница в Перник вече е факт. След успешно приключилата процедура лечебното заведение получава оценка „много добър“ за срок от 4 години, а почти всички отделения са оценени с „отличен“. Това означава, че пернишката болница ще продължи да приема и обучава специализанти. Продължават усилията на ръководството за подобряване на материалната база и закупуване на нова апаратура. Очаква се посещение на здравния министър, който на място ще се запознае с нуждите на болницата. Заповедта на здравния министър е получена още в края на юли, съобщи директорът на лечебното заведение. Подробности очаквайте във Вечерния ни обзор в 19.00 часа.