Делегация от Швейцария на посещение в Перник

среща областенОбластният управител Ирена Соколова посрещна в кабинета си представителите на община Лозана, Швейцария.

Визитата на Мишел Камброзио Редмер – директор на департамент „Социални дейности и труд” на община Лозана и Беатрис Вито – шеф на отдел „Програми и проекти свързани и в помощ на безработни”, община Лозана, е във връзка с изпълнението на проект, реализиран благодарение на доброто сътрудничество между Ирена Соколова и председателя на Българо-швейцарската търговска камара Бони Бонев. 
По проект „Рестарт“- в партньорство с община Лозана през миналата година бяха подарени компютри и техника на община Перник и Обединен детски комплекс – Перник. Партньорите изразиха задоволство от това, че могат лично да се убедят в постигнатите добри резултати и от оптималното използване на дарената техника. 
Ирена Соколова им благодари за добрата обща работа и заяви желанието за оборудване с модерна техника на компютърните кабинети в училищата от областта. 
Също така в продължение на проекта администрации в Перник, читалища, детски градини ще получат компютърни конфигурации, сървъри и периферна техника, която ще подобри технологичната им обезпеченост. По време на срещата губернаторът представи нуждата на болниците на територията на областта от подновяване на медицинското оборудване, както и необходимостта от друга специализирана техника. Партньорите от Швейцария поеха ангажимент за свързване със сателитна организация, която да помогне за даряването на необходимата апаратура.