1 559 перничани започват обучение за заети лица

Бюро по труда51 680 работещи българи са заявили желанието си да получат ваучери, с които да им бъде осигурен достъп до обучение и повишаване на професионалната квалификация или до придобиване на ключова компетентност. Документите се подаваха по проекта ”Ваучери за заети лица“, финансиран по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”. Крайният срок за кандидатстване беше 18 август. Близо 57% от заявленията са подадени чрез новата електронна услуга на Агенцията по заетостта, останалите документи – 22 174 – са на хартиен носител и са приети на място в бюрата по труда в страната. Приемът на заявления по програмата „Ваучери за заети лица“ беше преустановен на 18- ти август, поради изчерпване на финансовия ресурс. Подробности ще видите във Вечерния в 19.00 часа.