Слънчевото кръстовище в Изток е открито

слънце в ИзтокВ ранните часове на деня, 20 доброволци от 5 европейски страни изрисуваха кръговото кръстовище на булевард “Юрий Гагарин” и улица “Бучински път”. В акцията се използва боя, която пада лесно, бързо и е изцяло от екологичен произход — съдържа куркума, червен пипер, лимон, тебешир и вода. Тя е напълно безвредна за автомобилите, пътната настилка и околната среда. Инициативата е част от кампанията на “Грийнпийс” за насърчаване на възобновяемата енергия и подобряване качеството на въздуха. Перник има неразривна връзка с енергийното развитие на страната. Ето защо и изборът за място в България, където за първи път ще се направи акция с такива мащаби, пада върху него. Като част от глобалната визия за бъдеще на енергийната система, „Грийнпийс“- България води кампания за насърчаване на възобновяемите енергийни източници като алтернатива на замърсяващите изкопаеми горива и за активното участие на гражданите в този процес. Подробности очаквайте във Вечерния ни обзор в 19.00 часа.