Зелена класна стая и в двора на 11 училище

Нова зелена класна стая беше в двора на 11-то Основно училище „Елин Пелин“ . Идеята се реализира по програма на ПУДООС и е в рамките на национална кампания „Чиста околна среда“. Първи в зелената стая влязоха третокласници от учебното заведение, които имаха занимания по интереси. В новото съоръжение ще се провеждат и часове по изобразително изкуство и технологии и предприемачество. Взаимодействието преподавател – дете – родител – природа е основната цел на проекта, чрез който е изградена зелената класна стая, а така учениците получават възможност да учат и да имат пряк контакт с природата, коментира директорът на училището Емилия Плякова. През тази учебна година в 11-то ОУ „Елин Пелин“ се обучават 675 ученици от 1-ви до 7-ми клас.