Пернишкият архив пази 2 241 тома специализирана литература

Държавен архивАрхивите са колективната памет на една държава. Всички важни документи и на местно, и на национално ниво, се съхраняват там. В Архивите могат да се реставрират стари документи и да бъде удължен животът им. Модерните технологии вече са станали неизменна част в ежедневието на служителите, които днес отбелязват своя професионален празник. Държавният архив в Перник от 2006- та година се помещава в реконструирана и модерна сграда със съвременно архивохранилище. Към архива функционират читалня, библиотека и изложбена зала. В научно-справочната библиотека са заведени 2 241 тома специализирана литература от всички области на науката, речници, енциклопедии, справочници, каталози, периодични издания. Още по темата ще видите във Вечерния обзор в 19.00 часа.