МКИЦ на среща с областния управител

МКЦИДейността на Младежки информационно-консултантски център Перник и ролята му за развитието на младите хора на областно ниво, бяха част от обсъжданите теми в провелата се среща между част от екипа на центъра и областния управител на Перник Ирена Соколова. „Целта ни е да обхванем широк спектър от теми и проблеми, които вълнуват младите хора и да организираме дейности за личностно развитие и гражданска активност“, споделиха представителите на МИКЦ-а. „Изключително добре работим в община Трън и сме удовлетворени от устойчивият диалог с общинската администрация и младите хора, въпреки, че Трън е малък град. За съжаление не можем да се похвалим с подобно партньорство в общините Радомир, Брезник, Земен и Ковачевци“, допълниха още те. Необходима е обща платформа, която да предоставя възможности за партньорство, както и информация за съществуващи организации, инициативи и ресурси.
В рамките на срещата бе представена и информационната кампания „Познаваме ли институциите?“. По темата, Ирена Соколова, споделя тезата, че е важно институциите активно да участват в процеса на информиране на младите хора, както и че активното гражданство минава именно през това гражданите да познават институциите. Областният управител акцентира на отговорностите, възложени на институциите от Закона за младежта, и изрази готовност за партньорство и реализиране на съвместни дейности, в полза на развитието на младите хора от областта и подобряване на диалога между местната власт и младежките организации. Бяха набелязани конкретни стъпки, по които то да се реализира.  „Младежки информационно-консултантски център- Перник“ на сдружение „Обектив“ се финансира по Национална програма за младежта (2016-2020), с подкрепата на Министерство на младежта и спорта и в партньорство с Община Перник.