Проучват нагласите на учениците към наркотичните вещества

Девето училищеЕкспертите от Превантивно-информационния център започнаха посещения във всички училища на територията на Община Перник. Инициативата стартира в началото на учебната година и включва раздаване на информационни материали и анкетиране на учениците за проучване на нагласите им спрямо употребата на наркотични вещества. Темата на анкетата е „Проучване на потребностите и желанията, за да направим училището интересно за нас и времето прекарано в него да бъде приятно“. Всички отговори на учениците ще бъдат обобщени от специалистите в ПИЦ и получените данни ще покажат какво е интересно и любопитно за подрастващото поколение. До момента са посетени VI СУ „Св .Св. Кирил и Методи“, СУ“ Д-р Петър Берон“ , X ОУ „Алеко Константинов“ и XI ОУ „Елин Пелин“. Проучването продължава.