Квартал Изток става на 30 години

Младежки дом Мошино30 години от издаването на указа за административно обособяване на Изток като кметство ще бъдат отбелязани на 17ноември с разнообразни инициативи. В Художествената галерия „Марин Гогев“ ще бъде открита изложба под наслов „Поглед в миналото“. Колекцията е събрала много и интересни фотоси, разказващи за историята на квартала през годините. Паралелно с това вече стартира фотоконкурс, който ще събере възможно най.много фотоси, представящи „Квартала“ в по-различна светлина. Подробности очаквайте в емисията Новини в 19:00 ч.