Общината тегли нов заем от 7 200 000 лева

1-СЕСИЯОбщинските съветници в Перник почти с пълно мнозинство взеха решение относно докладната записка на кмета на Общината Вяра Церовска за поемане на краткосрочен безлихвен заем от централния бюджет по реда на чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси с цел рефинансиране на безлихвени кредити в общ размер на 7 200 000 лв. В мотивите си на извънредното заседание на местния законодателен орган кметът Вяра Церовска посочи, че Министерството на финансите предоставя на Община Перник временни безлихвени заеми – през периода 2014 г. – 2 200 000 лв, през 2015 г.- 5 000 000 лв или общ в размер на 7 200 000 лв. Те са били за разсрочване и падеж за възстановяване през 2016-2017 г. отново с решение на Общинския съвет. Подробности във Вечерния обзор в 19.00 часа.