Улици в Перник под вода, следят нивото на язовирите

1-наводнениеКъсно снощи областният управител Ирена Соколова свика Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействия с националния щаб във връзка с усложнената метеорологична обстановка и обилните валежи от дъжд на територията на област Перник. След проведената среща, на която присъства и директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Николай Николов, областният управител издаде Заповед, в която са указани всички действия на общините и ползвателите и собствениците на язовири. В периода от 00:00 часа на 1.12 до 24:00 на 3.12 ще се извършва постоянно наблюдение на критичните участъци и водните обекти и преминава се в готовност за реакция при възникване на извънредна ситуация и въвеждане на общинските планове за защита при бедствия.
На територията на областта са сформирани осем екипа с по двама служители за наблюдаване на речните корита в критичните точки. В момента по данни на екипите няма опасност за излизане на реките от коритата. С особен режим на наблюдение на количествата паднали валежи са районите при язовирите – Пчелина, Извор, Ярловци, Долна Диканя, Бегуновци и Ярджиловци. Информация за тяхното състояние се докладва ежечасно.
Най-големият водоем на територията на областта язовир Студена е с наличен обем 10 801 600 куб. м. от общ 25 200 000 куб. м. Той не се изпуска. Нивото на водата в язовира е занижено поради текущия ремонт на язовирната стена и изминалото лято без обилни валежи.
„Всички отговорни институции сме в режим на готовност за реакция. Поддържам постоянна връзка с областния и общинските дежурни по сигурност, директора на РД ПБЗН, кметовете на общини и управителя на ВиК Перник. Следи се положението и на пътната и електроразпределителната инфраструктура, участъците с условия за свлачищни процеси, нивото на реките и ВиК съоръженията. Към момента няма причини са притеснение. Силите са реагирали на два сигнала – за отстраняване на паднало дърво в следствие на силния вятър на ул.Струма и отводняване на котелно помещение в 8-мо основно училище”, заяви Ирена Соколова.
Сигнали от граждани за извънредни ситуации се подават към автоматизираната система 112.