Предлагат на пазара живи елхички от Югозападното държавно предприятие

1-коледни елхиОбщо 12 800 коледни елхи, от които 3 200 живи с коренова система, има готовност да предложи на пазара за предстоящите празници Югозападното държавно предприятие. По традиция добивът на коледни дръвчета започва в началото на декември, съобщиха от пресцентъра на Югозападно държавно предприятие-Благоевград.
Предлагат се обикновен и сребрист смърч, обикновена и борисова ела, черен и бял бор, зелена дугласка, аризонски кипарис. Основната част от елхите в обхвата на Югозападното държавно предприятие се добиват при почистване на просеките под далекопроводите, а по-малко са отгледаните в горски разсадници. Сече се само при заявен интерес от търговци и след подадени заявки в държавните горски и ловни стопанства. Всяка законно отсечена елха е придружена със специална марка и индивидуален номер. Елхите се предлагат на различна цена в зависимост от дървесния вид, височината и начина на добив. Отсечените дръвчета са от 2.00 до 30.00 лева. Цените на живите елхи в контейнер, които след празниците могат да бъдат засадени, са от 4.00 до 30.00 лева. 1-елхичики
И тази година ЮЗДП предоставя възможност на всеки, който желае да закупи директно коледно дърво от горските стопанства. За целта е необходимо да подаде заявка на тел. 0887 989 859, инж. Вера Станишева – началник отдел „Възобновяване на горите”. Сече се само при заявен интерес от търговци и след подадени заявки в държавните горски и ловни стопанства. Всяка законно отсечена елха е придружена със специална марка и идивидуален номер.