Общият устройствен план на Перник разгледан от съвета и кметовете на населени места

План за развитиеОбщинският експертен съвет разгледа Общия устройствен план на Перник пред кметове на населени места и представители на институции. Проектът обхваща землища на Община Перник.
„Общият устройствен план на дадена община е стратегически документ от регионално значение, а в определени случаи и в национален аспект, който дава конкретни предвиждания за развитие на територията на общината. Той свежда всички стратегически документи от по-високо ниво на териториално ниво и фактически дава отражение на прогнозите на тези документи върху развитието на територията на общината“, обясни инж. Румен Антов – началник отдел “Устройство на територията” .
На срещата присъства кметът Вяра Церовска и зам.- кметът Владислав Караилиев, както и главният архитект Димитър Коев.
„Между Големо Бучино и Драгичево има прекрасни територии, подходящи за развитие на жилищни квартали“ , обясни арх. Петър Огнянов, който е член на експертния съвет.
Общият устройствен план е ключов документ за постигане на устойчиво развитие на общината. В резултат на желаното постигане на устойчиво развитие и на съществените промени настъпили в социално- икономическите условия през последните години, възниква необходимост от прилагане на качествено нови принципи и практически подходи в устройственото планиране. Необходимостта от наличието на актуални устройствени планове на населените места и на териториални общности се обосновава и от редица изисквания, които са заложени в условията за финансиране на конкретните проекти и програми по линия на Националните оперативни програми и други финансови инструменти.