Насърчават здравословния начин на живот сред подрастващите

рзиУченици стават „Посланици на здравето“. Така е наречен националният конкурс, който насърчава здравословния начин на живот. Конкурсът се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с образователното, културното министерство, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България. Инициативата е в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020- та година. Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето. Подробности – във Вечерния обзор в 19.00 часа.