Община Ковачевци спечели голяма награда от Института по публична администрация към Министерски съвет

КовачевциОбщинската администрация Ковачевци се класира сред първите шест места в рейтинга на учещите администрации за 2017г.
Община Ковачевци в класацията изпреварва по резултати редица централни администрации. Призът беше връчен на специална церемония, на която присъства Кметът на Общината Васил Станимиров и служители на администрацията.
Самооценката се извършва чрез онлайн въпросник, който активно се прилага в организации от държавния и частния сектор в много страни по света.Пилотното проучване е дело на Института по публична администрация към Министерски съвет. Независимото изследване е проведено сред централните и териториалните организации. При изследването е използвана методология на проф. Дейвид Гарвин и негови колеги от Харвардския университет. Три са основните показатели – изграждане на подкрепяща ученето организационна структура, въвеждане на конкретни процеси и механизми за учене, както и налагане на лидерски стил, който стимулира ученето.
Община Ковачевци постига резултати, с които категорично стои на високо място спрямо много от българските администрации. Оценките надхвърлят дори средните нива за различни чуждестранни организации, представени в базата данни на Гарвин и колеги. Наградата показва високото ниво на административен капацитет, на служителите от общинската администрация.