Два пъти по-малко от необходимото са медицинските сестри у нас

БолницаМинистерството на здравеопазването разработва единни правила към държавните лечебни заведения как да се определя Продължете да четете Два пъти по-малко от необходимото са медицинските сестри у нас