В Радомир представят руско-турската война в документи и снимки

изложба радомирКопия на военни карти, снимки, документи, публикации в пресата и художествени произведения посветени на руско-турската война са показани в изложба по повод 140-тата годишнина от освобождението на град Радомир. В експозицията присъстват и сведения за радомирската опълченска дружина. Всички експонати в изложбата са отражение на театъра на военните действия .Военно-историческата библиотека към академията „Георги Раковски“ притежава богат вонд по темата руско-турска освободителна война. Част от тези уникални документи и други реликви сега са представени на обществеността в Радомир. Какво още разказа пред ТВ Кракра Димитричка Колева, старши експерт във Военно-историческата библиотека, вижте в новините в 19.00 часа.