След дълги спорове Перник вече има бюджет за 2018-та година

1-СесияПриеха бюджета на община Перник за 2018- та година. Документът бе предварително подложен на обществено обсъждане, а днес бе гласуван на извънредна сесия на общинския съвет. В залата не мина без спорове, основно те бяха свързани с намерението на общинската управа да изтегли облигационен заем в размер на 6 милиона лева. След гласуване на няколко постъпили предложения и след направена корекция по предложениа на бюджетната комисия, в крайна сметка бюджетът бе приет. Той възлиза на 58 320 760 лева, акцентите в него са образование, здравеопазване, социални дейности и услуги и поддържане на териториите за обществено ползване и благоустрояване. Първоначалната макрорамка на Бюджет 2018 за община Перник беше 58 330 760 лева, но по предложение на комисията по бюджет и финанси бяха гласувани няколко корекции. Очаквано, преди гласуването на финансовия документ имаше дебати, които обаче прераснаха в спорове. Трън в очите на общинските съветници от ляво се оказа заемът в размер на 6 милиона лева, който общината ще изтегли  Как премина сесията – в новините в 19.00 часа.