Втора сесия на ОбС в Трън този четвъртък

ТрънОбщинският съвет на Трън се събира на втора сесия за 2018-та този четвъртък, на 15 февруари. В дневния ред на заседанието са включени 14 докладни. Общинските съветници в крайграничната община ще обсъждат приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска градина, отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2017 година, провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, собствено финансиране по споразумение между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Трън. Заседанието ще се проведе в заседателната зала на Община Трън, а началото на сесията е в 14:00 часа.