Готвят 98 000 лв за ремонт на екопътеката в Трън

ТрънЕкопътеката в Ждрелото край Трън ще бъде ремонтирана. Мярката е предприета след сигнал на сдружение „Зелени инициативи“ и проверка на РИОСВ – Перник. Община Трън заделя от бюджета си 98 000 лв. за обновяването. След проучване от Българската асоциация за селски и екологичен туризъм, е изготвен проект за реконструкция на екопътеката. Значително са провиснали два моста, където се налага подмяна на 80% от парапетите и 10 на сто от дъските. Необходимо е и да се реконструират стъпалата по трасетата, както да се поправят още детайли от екопътеката. Над 60 пейки със сенници, информационни табла и указателни табели улесняват придвижването по трасето. Четири заслона приютяват туристите. Пътеката продължава в Сърбия край атрактивните скали на Гребен планина. Дължината й е 13,2 км, преминава през врязани в скалата тунели, водопади и водни прагове. Маршрутът е кръгов – тръгва се от трънската махала „Богоина“,  достига се до с. Банкя, красивото Ябланишко ждрело, отново се връща в с. Банкя, върви до местността „Китка“ и едноименния връх и завършва край Трън.