Утвърдиха нов модел на финансиране на детските градини и училища

основно училищеНов модел на разпределение на средствата от държавния бюджет за образователните институции беше утвърден от Продължете да четете Утвърдиха нов модел на финансиране на детските градини и училища