Арендаторите на водоемите в областта искат нови замервания

Комисия областНяма потенциално опасни язовири в областта. Осигурен е достатъчен свободен обем, който да поеме активното снеготопене и евентуални обилни валежи, създадена е необходимата организация за осигуряване на 30% обем под преливник в язовирите. Това стана ясно на работната среща, на която областният управител покани всички собственици и арендатори на водоеми в региона. Концесионерите поставиха въпроса, че язовирите се нуждаят от нови замервания, защото параметрите, заложени в официалните документи, отдавна не отговарят на действителното им състояние. Висящ остана въпросът кой трябва да поеме финансирането за целта – общините, арендаторите, или това да стане с общи усилия. Какво още бе решено на срещата – гледайте довчера в 19.00