Снимки и видео за гората участват в тематичен конкурс

гораДеца от Перник могат да участват в конкурса, който Регионалната дирекция по горите Кюстендил обяви. Състезанието е за снимки и видео, а темата е “Гората и децата“. Конкурсът е част от предвидените инициативи на РДГ Кюстендил за отбелязване „Седмица на гората 2018 година“.Така учениците от основните и средни училища на територията на Областите Кюстендил и Перник ще представят своята визия за опазване и грижа за нашето богатство гората като неизменна част от ежедневието ни. В конкурса могат да се включат ученици от 5 до 12 клас, един ученик има право да участва с не повече от 5
Фотографии, формат А3. Участниците в конкурса за фотография ще бъдат разделени в две възрастови групи, като фотосите се изпращат на хартиен носител по поща на адреса на Регионална Дирекция по горите-Кюстендил, бул. „България“33 или лично.
В конкурса за видео могат да участват ученици от 8 до 12 клас, като клиповете не може да бъдат повече от 5 на брой и с продължителност не повече от 5 минути. Готовите видео клипове да бъдат изпращани на следният e-mail адрес: decataigorata@abv.bg

Всяка творба трябва да бъде придружена четливо написани трите имена на автора, класа и училището, в които учи, телефон на родителя/настойника и електронна поща на родителя/настойника за връзка. Крайният срок за изпращане на видео и фотография за всички участници е до 27 март 2018 година.