Кой трябва да се грижи за Двореца на културата

ЦеровскаАнализ на бюджета на Регионалната библиотека „Светослав Минков“ за последните 5 години показва трайна тенденция за завишаване на средствата, като общият ръст за средствата от държавата в периода 2014-2018 година е завишен с почти 150 процента. Това съобщи кметът на града Вяра Церовска в отговор на питане на общински съветници. Тя подчерта, че за 2018 година Регионалната библиотека разполага с бюджет от 422 104 лева, 91 914 лева са средствата за издръжка, като част от тях могат да се използват за ремонтни дейности.
„Правителството многократно е увеличило средствата, от което следва и отговорността на директорите на културната институция към сградния фонд да бъде увеличен“,призова градоначалникът. Церовска уточни, че текат процедури за уточняване на конкретните щети в помещенията на Регионалната библиотека „Светослав Минков“. В момента се изготвя количествено-стойностна сметка за налагащ се козметичен ремонт, средствата за който ще се поемат изцяло от средствата на библиотеката.
„Община Перник има проектна готовност и следи възможностите за осигуряване на финансиране за цялостна рехабилитация и прилагане на енергоспестяващи мерки на ОК „Дворец на културата“, каза още градоначалникът. Тя обясни, че тази емблематична сграда за града ни сграда е в много отношения остаряла, като допълнително утежняващо обстоятелство е наличието на множество ползватели.
„Особено тревожно е състоянието на покривната конструкция, проблем представлява и ВиК инсталацията, належаща е подмяна на отоплителната система“, констатира Вяра Церовска и допълни, че се предприемат мерки за текущо поддържане на сградата.
Кметът съобщи още, че Община Перник е предприела мерки за незабавен ремонт на паметника „Кракра“.