Музеят в Кюстендил представя възрожденски щампи

БрезникЕкспозицията представя част от колекцията от възрожденски щампи и е една от най-богатите в България. Събирана в продължение на десетилетия, тя включва 125 творби от известни и неизвестни атонски гравьори, както и от всички известни досега на науката български майстори и школи. Това богато авторско присъствие позволява да се проследи развитието на изкуството на щампата в България. Донесени от Атон и Йерусалим през XIX век, щампите намират приложение в манастирите. Атонските, троянските и риломанстирските щампи впечатляват със своята представителност, яснотата и четливостта на формите, те будят любопитство и вдъхновение за всеки гравьор и зограф. За своето време българската възрожденска щампа е колкото традиционна, толкова и модерна художествена продукция. защото носи със себе си най-новите образци на европейската графика. Утвърждава интереса към родните историко-патриотични образи, като разширява хоризонтите на българската възрожденска култура./Кристина Василева