В Ковачевци ще проучват защитени видове

КовачевциОбщина Ковачевци ще подобрява системата за използване на природните ресурси с помощта на партньори от Враня, Република Сърбия. Заедно двете общини ще работят за опазване на природата в трансграничната област чрез съвместни инициативи през границата. Ще бъдат проучени защитени видове животни и растения, за да бъде направена карта на биоразнообразието в района. Предстои разработването на уеб сайт и издаването на каталози, в които ще бъде поместена информацията. Очаква се така да бъде подпомогнато развитието на туризма. Кметът на Община Ковачевци Васил Станимиров призова да запазим природата чиста, защото без нея няма живот./Кристина Василева