Режат излишните клони на дърветата в Перник

улицаОбщина Перник започва планирано кастрене за оформяне на короните на уличните дървета. Акцията започва от 1-ви май по ул. „Кракра“. В първата десетдневка ще бъдат обработени дърветата от страната на нечетните номера, а във втората – тези от страната на четните номера. Общинската администрация умолява гражданите да не паркират личните си превозни средства по улицата за този период, за да не възпрепятстват достъпа за специализирана техника и да не се забавя изпълнението на дейностите в района.