Гласуваха новите такси и цени на услугите в Перник

1-СЕСИЯПо три лева на квадратен метър за месец ще плащат съдържателите на заведения в централната градска част, които разполагат с летни градински площи. Разрешението за това ще се издава за срок от седем месеца, от 1- ви април до 1- ви октомври на текущата година. Това е една от корекциите, които бяха гласувани от общинските съветници по Проекта за изменение и допълнение на местните такси и цени на услуги в Перник. Промените са гледани първоначално в постоянната комисия „Устройство на територията и инженерната инфраструктура“, и са взети предвид и някои предложения, направени по време на общественото обсъждане на проекта. Общественото обсъждане на Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Перник беше проведено в началото на месец май. Подробности – в новините в 19.00 часа.